ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ

1. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը հրավիրում է ժամանակավոր զբաղեցնելու ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետի /կոդ` 35-3.2-13/, քարտուղարության գլխավոր մասնագետ /կոդ՝ 35-3.1-10/ և քարտուղարության առաջատար մասնագետ /կոդ` 35-3.2-7/ ժամանակավոր թափուր պաշտոնները:
Հիշյալ պաշտոնները ժամանակավորապես զբաղեցնելու ցանկություն ունեցող ԱՀ քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիները կարող են սույն հայտարարության հրապարակման պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր դիմել ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ:

Հասցե` ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Կնունյանցների 2, հեռ. 047 94-76-53

¸իտել նաեւ Թափուր պաշտոններ

Print   Add to Favorites
гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
1. ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը հրավիրում է ժամանակավոր զբաղեցնելու ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետի

2 ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի բնակարանային ֆոնդի ձևավորման և գույքի տրամադրման վարչության պետ

3. ԱՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար

4. ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության աշխատակազմի սոցիալական զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Կնունյանցների 2